ReiDeSter.com

De centrale kennis site voor Steriliserend Nederland

 

 

    Digital Process Challenge Device (DPCD)

 

De firma Interster heeft in samenwerking met een aantal deskundigen (onder anderen KW2) een digitale helix ontwikkeld. De eerste prototype die getest werd gaf problemen met oa. de behuizing van de helix. Dit probleem is nu echter naar alle tevredenheid opgelost en men heeft nu een compleet product. De DPCD is een compact meetinstrument die elke seconde een meting uitvoert en deze opslaat. Na het proces kan men de gegevens via een computer beoordelen. De gegevens worden opgeslagen op de harde schijf van de computer en kunnen zo tot in lengte van dagen terug gelezen worden indien dat noodzakelijk is. Men heeft dus altijd een archief om op terug te vallen indien er problemen zijn. Tevens kunnen trends in het proces gevolgd worden zodat men snel en accuraat kan reageren en zo storingen kan voorkomen.

De DPCD is een grote vooruitgang ten opzichte van de chemische Helix. De DPCD geeft namelijk de mogelijkheid om gelijkwaardige gegevens met elkaar te vergelijken nl. de grafieken. Van de firma Interster hebben we begrepen dat een cijfermatige vergelijking binnenkort ook tot de mogelijkheid behoort.

De DPCD is ontwikkeld op basis van de EN 867-5, zoals deze tot op heden in gebruik is en is als charge controle toe te passen bij elke lading, men kan de DPCD zonder afkoeling direct weergebruiken, echter dient men dan wel rekening te houden met een klein verschil van binnenkost bij het sterilisatiemoment ten opzichte van een proces met een koude DPCD.

Conclusie

De DPCD is een goede aanvulling op de huidige controle middelen zoals deze in de richtlijnen wordt voorgeschreven. En verdient daarom in onze huidige controle cq meet tijdperk alle  kansen.

Veel leidinggevenden van C S A staan voor de keuze wat gaan we aanschaffen de DPCD of de ETS. Onze mening is dat indien je een keuze wilt maken tussen deze twee je duidelijk moet hebben wat je wilt meten en controleren. Wij zijn namelijk van mening dat beide producten niet met elkaar te vergelijken.

De ETS is ontwikkeld om de Bowie & Dick test in digitale vorm te kunnen uitvoeren en de DPCD is ontwikkeld om een proces te controleren op basis van een Helix test waarin men kan controleren of de stoom ook in het nauwe lummen van instrumenten is doorgedrongen.

Indien U wilt reageren of wilt toevoegen kunt u dat doen via ons email adres

 

terug