ReiDeSter.com

De centrale kennis site voor Steriliserend Nederland

 

Nieuws uit het Veld:

 Bowie & Dick test komt steeds meer onder druk te staan. Er komen steeds meer vragen of de Bowie & Dick test nog wel representatief is voor onze huidige methode van steriliseren. Aangezien de processen zijn veranderd. Als we in het werkveld vragen wie een "verkeerde" Bowie & Dick test verkrijgt s'ochtends tijdens het opstart proces hoor je bijna ieder een antwoorden wij niet. De vraag die je dan kunt stellen is, zijn onze autoclaven dan allemaal zo goed of functioneert de Bowie & Dick test niet bij de huidige programma's. Wij gaan er van uit dat de Bowie & Dick testen nog steeds aan de richtlijnen voldoen en dat de autoclaven in de loop der jaren steeds beter instaat zijn de lucht te verwijderen. waardoor de stoom penetratie ook wordt verbeterd. Een aantal Hoofden CSA's stelden dan ook de vraag waarom voeren wij nog steeds de Bowie & Dick test uit, als we geen objectief vergelijk kunnen maken. Op deze vraag heeft de firma 3M een mogelijk antwoordt bedacht en ontwikkeld namelijk de ETS

                                             

De ETS is een meetinstrument die de een weergave van de fysische parameters van de stoomsterilisatie weergeeft.

het biedt een precieze meting van de Temperatuur, Druk en Tijd

een weergave van de aanwezige niet condenseerbare gassen

en als laatste een door de computer ondersteunde data analyse.

 

De ETS zou (is) een zeer goede vervanger voor de Bowie & Dick test, en kan ook als zodanig worden ingezet. Echter een aantal critici verwijzen naar de richtlijnen waarin staat dat de alternatieve Bowie & Dick test de juiste kwaliteit testvellen moet bevatten en dat deze bewaard dienen te worden. Deze test vellen worden niet door de ETS geproduceerd en dus mag de ETS volgens de critici niet worden gebruikt als alternatieve Bowie & Dick test .

In de richtlijn staat ook dat de Bowie & Dick test bedoeld is om aan te tonen dat alle lucht uit de autoclaaf en zijn inhoud is verwijderd en dat er geen niet condenseerbare gassen aanwezig zijn. Als we dit als uitgangspunt nemen en de technische ontwikkelingen serieus nemen, kunnen we vaststellen dat er meer wegen zijn die naar Rome leiden.

Wij zijn dan ook van mening dat aangezien de richtlijnen een politieke compromis is tussen alle Europese lidstaten met als doel de minimale eis weer te geven. Een product als bijvoorbeeld de ETS geeft de CSA een betere technische controle mogelijkheid dan de nu gebruikte alternatieve Bowie & Dick test, en daarmee is de ETS een controle systeem die naar onze mening boven de minimale eis staat.

Kanttekening:

Het is aan een ieder vrij om een testmiddel te gebruiken indien de gewenste resultaten maar gedocumenteerd worden. en indien noodzakelijk kunnen worden overlegd.

De ETS is een controle instrument dat qua omvang en gebruik wel een goede begeleiding nodig heeft.

Indien U wilt reageren of wilt toevoegen kunt u dat doen via ons email adres.

 

terug