ReiDeSter.com

De centrale kennis site voor Steriliserend Nederland

 

 

Fixatie instrumenten.

Het fixeren van instrumenten voor medisch gebruik wordt al jaren gedaan. Meestal gebeurt dit door een handige medewerker van de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA).

De instrumenten die door de medewerker worden ingesneden zijn meestal zeer kostbaar en “fijn” van aard. Door het insnijden worden de instrumenten beschermd tegen deze beschadigingen die kunnen optreden tijdens het reinigingsproces of transport van en naar de gebruikers.

Indien organisaties tegenwoordig nieuwe instrumenten bestellen wordt nog vaak geen rekening gehouden met de mogelijkheid van het laten insnijden door de leverancier van het instrumentarium cq instrumentennet.

De kosten die voor het insnijden moet worden betaald vindt men nogal hoog in vergelijking met wat men er denkbeeldig voor krijgt. Echter kan een goede fixatie van kostbare instrumenten de organisatie geld opleveren.

Want ga maar na een gemiddeld instrumentje voor bijvoorbeeld neurochirurgie, oogheelkunde, kno, vaatchirurgie enz. kost toch algauw een paar honderd euro.

De kosten die betaald moet worden voor het insnijden begint zo ongeveer bij 100 euro per setje (instrumenten set niet mee gerekend). De uiteindelijke prijs wordt bepaald door het aantal instrumenten en de hoeveelheid set die gemaakt moeten worden.

 

In de afgelopen periode zijn veel bedrijven begonnen met het insnijden van instrumenten echter zit tussen deze bedrijven nogal behoorlijk veel kwaliteit verschil. Vaak worden instrumenten handmatig ingesneden. Dit is zeer arbeidsintensief en gebeurt vaak niet nauwkeurig. De kosten lopen bij deze handarbeid natuurlijk sterk op.

Het contact wat het instrument heeft met de siliconen strip die meestal gebruikt wordt is voor veel CSA te groot. Door dit contact tussen het instrument en het gebruikte siliconen wordt een “schaduw” plek gecreëerd die zeer moeilijk te reinigen is.

De firma NTOC uit Oss heeft sinds enige tijd een snijmachine in haar bezit die met een onder een zeer hoge druk een dunne waterstraal gebruikt om het siliconen in de juiste vorm van het te fixeren instrument te snijden. Door de juiste plaats via werktekeningen en computer tekeningen van de instrumenten te bepalen kan de snijmachine deze tot op de millimeter de juiste maat uitsnijden. Door deze techniek te verfijnen is de firma NTOC nu instaat de instrumenten met een minimale contact van de siliconen en instrument te fixeren.

Het fixeren van instrumenten behoeft door deze nieuwe methode niet langer meer een belemmering te zijn in de reiniging. Maar gaat een waardevolle ondersteuning worden in de reductie van kosten die ziekenhuizen betalen voor het repareren van hun dure instrumenten.

De organisaties dienen alleen nog maar in te zien dat net als met zoveel de kosten voor de baten uitgaan.

Insnijden van 1 instrumenten net a 170 euro staat niet in verhouding met de kosten van 300 euro per instrument die op de set dienen te worden gefixeerd.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de firma NTOC.(zie ondersteunende leveranciers)

terug