ReiDeSter.com

De centrale kennis site voor Steriliserend Nederland

 

Adenosine Tri-Phosphate ATP meting:

Op de Centrale Sterilisatie Afdelingen (CSA) van ziekenhuizen en commerciële instellingen die dezelfde werkzaamheden verrichten gaan steeds meer over tot het meten van de ATP om te kunnen bepalen of hun uitgevoerde werkzaamheden zoals de reiniging en desinfectie ook het gewenste resultaat hebben behaald. De commerciële bedrijven die deze methode van meten aanbieden aan de voor hun nieuwe markt doen soms voor of het geheel iets nieuws is. Dit is echter niet zo want deze methode van meten wordt in de voedingsindustrie reeds tijden gebruikt. Voor het toepassen op de Sterilisatie markt is het echter wel nieuw.

Waarom wordt deze meting nu interessant voor de sterilisatie markt, dit is zeer eenvoudig uit te leggen de regelgeving stuurt ons een richting op, wij als gebruikers van reusable materialen moeten kunnen aan tonen dat ons proces correct verloopt, en dat begint reeds bij de reiniging. Reeds enige jaren zijn de normcommissies bezig om een goede norm te formuleren die voor alle betrokken partijen acceptabel is, tot op heden heeft dit geresulteerd in de norm 15883 delen 1 t/m 5. de eerste delen zijn klaar en reeds gepubliceerd.  

Om nu een inzicht te geven in wat deze meting nu daadwerkelijk toevoegt aan het werk op de CSA’s wil ik in het onderstaand stuk enkele zaken weergeven die ik heb verzameld over deze meting. 

Wat is ATP:                                   ATP staat voor Adenosine Tri-Phosphate.  

Waar kun je het vinden:                  is aanwezig in alle levende (en gedood) organisme en stoffen die voort- gebracht worden door levende organismen.

 Wat doet het:                                ATP biolumenscence gebruikt dezelfde chemische stoffen die er ook voor zorgen dat vuurvliegjes licht geven. 

Reactie principe:                             Bioluminescent Luciferase Reaction – uiterst gevoelige detectie van zeer kleine hoeveelheden ATP in een monster

 

ATP BIOLUMINESCENCE 

§ Simpele relatie- hoe meer ATP, des te meer licht

§ De lichtintensiteit wordt gemeten door een gevoelige lichtmeter- luminometer

§ Resultaat wordt weergegeven in Relative Light Units (RLU’s)

§ Relative light units (RLU) – hoe hoger de waarde, des te hoger de contaminatie

§ Volledig kwantitatief

 

Samen gevat kun je zeggen:

 hoe schoon/vuil iets is en dit in zeer korte tijd. Je mag nooit zeggen dat de Relatieve Light Units (eenheden) gelijk zijn aan de Kolonie Vormende Eenheden. 

DUS: RLU is niet gelijk aan KVE/CFU (colony forming units) 

Als je dus wil weten waarmee iets bevuild is dan dien je als nog een microbiologisch onderzoek te doen.

Op internet zijn verschillende onderzoeken te vinden die betrekking hebben op deze ATP metingen. Hieronder zijn een 3 aantal vermeld.

Klik hierop als je ze wilt lezen.

 http://www.khlim.be/eCache/DEF/3/690.html

 http://www.microbiologie.info/atp-bepaling.htm#De_ATP-bepaling

 http://www.khlim.be/eCache/DEF/3/782.pdf

 Terug naar de praktijk van alle dag.

Als je de site’s hebt bezocht en gelezen kom je waarschijnlijk met veel vraagtekens terug op onze site. Om toch ook gegevens uit de praktijk te vermelden hebben wij een ziekenhuis CSA bereid gevonden om mee te werken aan een test voor een bepaalde periode. Als de test afgelopen is zullen wij de resultaten hiervan toevoegen aan deze site.

Tot dan zeggen wij  tegen de ATP meter keuze beter iets dan helemaal niets.

 

terug